บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

‎ทารกเข้าใจโลกมากกว่าที่เคยคิด‎

ทารกเข้าใจโลกมากกว่าที่เคยคิด‎

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ ‎‎The Conversation‎‎ ‎‎ สิ่งพิมพ์ได้สนับสนุนบทความให้กับเสียงผู้เชี่ยวชาญของ Live Science‎‎: Op-Ed &Insights‎‎จนกระทั่งไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานักวิชาการเชื่อว่าเด็กเล็กรู้น้อยมากถ้ามีอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นกําลังคิด นักจิตวิทยาชาวสวิส ‎‎Jean Piaget‎‎ ซึ่งได้รับการยกย่องจากการก่อตั้งการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความคิดของเด็ก ๆ เชื่อมั่นว่าเด็กก่อนวัยเรียนไม่สามารถพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้อื่นได้‎...

Continue reading...